ERGOTERAPEUT.eu

 

HVEM ER JEG

 

Her er jeg sammen med min dejlige nevø Xander


Jeg hedder Lotte Jürgensen og er en årgang 1989..

Lige nu er jeg under uddannelse som Ergoterapeut i Århus som jeg er færdig med 2014.

Du kan kontakte mig på mail: lotte [snabel-A] ergoterapeut.eu

 

 

HVAD ER ERGOTERAPI ?

 
Ergoterapi er en sundhedsfaglig profession. Formålet med ergoterapi er at træne patienten til at klare dagligdagen i hjemmet, på arbejdet, på uddannelses-institutioner, med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet.

I Ergoterapi indgår menneskets aktiviteter både som middel og mål i behandlingen. Denne viden om menneskets aktiviteter bruges også til at arbejde forbyggende og sundhedsfremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering.

Ergoterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets fysiske og kognitive funktioner.

Ergoterapi arbejder ud fra at mennesker er unikke individer med individuelle forudsætninger, ønsker og drømme. Aktiviteter varierer fra menneske til menneske og livet igennem, men vi har alle behov for at være i aktivitet. Meningsfulde aktiviteter udvikler os, giver selvtillid og livsglæde igennem påvirkning fra vore omgivelser og igennem kontakt med andre mennesker.
 

HVORDAN ARBEJDER VI ?

 
Kerneydelsen i ergoterapi er patientens mulighed for aktivitet, mulighed for deltagelse i aktiviteten og patientens mulighed for at tilpasse sin funktion til omgivelserne.

Ergoterapi retter sig derfor mod patientens aktivitetsproblemer. Hverdagens aktiviteter bruges som træningsterapeutisk redskab, og behandlingen stiler mod at forbedre aktivitetsniveauet.

Ergoterapi bygger på anvendelse af pædagogiske læringsprocesser m h p at forstå, lære eller genindlære aktiviteter, der er tabte som følge af sygdom.

Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med patienten ud fra de aktivitets-problemer patienten oplever – fysisk, psykisk og socialt. Behandlingen kræver patientens aktive medvirken og udføres og evalueres ud fra faglige og pædagogiske behandlingsmetoder, som er mest effektive i forhold til patientens problemer og motivation.

Der kommunikeres og samarbejdes tværfagligt både på sygehuset og ud i kommunen, samt med pårørende – alt efter patientens behov og mål for behandlingsforløbet.

Ergoterapi er en individuel behandling.
 

HVAD GØR VI ?

 
Der anvendes forskellige typer af aktiviteter afhængig af patientens behov og motivation:
 • Dagligdagsaktiviteter (ADL)
   
  • toilette, bad og påklædning
  • indkøb, madlavning eller spisning
  • kommunikation og sociale kontakter
    
 • Kognitiv træning
   
  • spil og computer
  • planlægning og kommunikation
    
 • Funktionstræning
   
  • ledbevægelighed
  • kraft
  • håndfunktion
  • skinnefremstilling
    
 • Produktive aktiviteter
   
  • hobbyarbejde

Som grundlag for disse aktiviteter er ergoterapeutens arbejdsproces:

 • undersøgelse, analyse, vurdering, diagnosticering
 • udarbejdelse af målsætning for behandling
 • anvendelse og evaluering af aktiviteter tilrettet familieliv og samfund
 • evt. udarbejdelse af selvtræningsprogram til brug under indlæggelse og efter udskrivelse
 • rådgivning/vejledning i og udlevering af hjælpemidler
 • sikring af kontinuitet i rehabiliteringen ved at udarbejde genoptræningsplan til de kommunale terapeuter

HVORNÅR ER DER BRUG FOR ERGOTERAPI ?

 
Når man oplever aktivitetsproblemer – dvs. når man ikke kan udføre hverdagens aktiviteter tilfredsstillende. Disse opleves oftest efter hospitalsophold eller længere sygdomsperiode, hvor de daglige funktioner er kommet ud af sin vante gænge.
 

HVILKE TILBUD FINDES ?

 
Kontakt mig og lad os tale om dine muligheder. Email: lotte [snabel-A] ergoterapeut.eu
 
 

 

StatCount - Traffic counter

 

Copyright 2012 © Lotte Jürgensen